Pikapäevarühmas tehti kunsti… ja ikka läbi nutiseadme :)

Tulime tagasi kevadel avastatud Quiveri- juurde (vt. http://quivervision.com/ ) ja pildid paberil ärkavad ellu. Õpilastele väga meeldib!

üks

üks1

üks2 Fotod: õp.Marge Laisaar

Vaata ka teisi pilte: http://kolgakoolmarge.blogspot.com.ee/2015/10/varvisime-ja-vaatasime-pikapaevaruhmas.html

Harry Potteri saaga 6. klassis

I veerand 6. klassi kirjanduses oli pühendatud Harry Potteri sarjale. Kevadel jagasin 7 osa õpilaste vahel vastavalt nende lugemusele ja lugemiskiirusele. Kõigepealt viisin läbi lugemiskontrolli (võisid kasutada raamatut), et tuletada meelde teose sündmused. Pärast seda koostasid õpilased ühistöö veebivahendeid kasutades esitluse loetud raamatu kohta, mille nad vistutasid oma ajaveebi ning mida nad pärast kaaslastele esitlesid.

Pärast esitlust tuli läbi viia kas viktoriin, test, ristsõna vms oma esitluse – üks esitlus on leitav siit: http://eleonorvaldmann.blogspot.com.ee/2015/09/harry-potter-ja-surma-vagised.html – kohta, et saada tagasisidet, kui palju raamatust meelde jäi ja aru saadi. (Täpsemad ülesanded on leitavad siit: http://opetajanelle.blogspot.com.ee/2015/09/harry-potteri-esitlus.html) Testimeetodina kasutati valdavalt Kahooti keskkonda.

Iga osa esitluse lõpus andsin tagasisidet, juhtisin tähelepanu mõnele punktile, mis jäi rääkimata, mõnda asja tuli täpsustada ja samuti tõime välja erinevused filmiga. Minu rolliks oli valdavalt tagasiside ja nõu andmine. Soovi korral korrigeerisin, kommenteerisin enne avaldamist esitlusi. Kusjuures need tööd, mis tegemise käigus said tagasisidet, olid paremad kui kommenteerimata tööd.

Digiprojektipäev “Koolikott koju”

I veerandi viimasel päeval ei olnudki tarvis koolikotti kaasa võtta! Piisas oma nutiseadmest, sest toimus meie kooli traditsiooniline projektipäev, seekord digiteemaline.

1.tunni ajal kogunes kogu kool üles saali päeva sissejuhatuseks. Rääkisime selle päeva eesmärkidest ja korraldusest ning saime teada, et järgmised kolm tundi tehakse tööd oma rühmas ja seejärel päeva lõpus, 5.tunni ajal kannavad rühmad oma õpitu ka teistele ette ja tutvustavad oma uusi oskusi, teadmisi või kogemusi õpitust.

Rühmad moodustasime kooliastmete kaupa, kasutades selleks arvuti abi TeamUp lehe kaudu. TeamUpi väikese puuduse (võimaldab moodustada rühmasid, mille suurus on maksimaalselt kuus liiget) lahendasime loosiõnne abil. Kõigepealt moodustas arvuti õpilastest rühmad (5-6 liiget), seejärel võtsid kooliastmes rühmatööd juhendavad õpetajad kaks loosimuna, kust leidsid oma rühmade numbrid. Nii saime töörühmad, kuhu mahtus 10-12 õpilast. Seesugune rühmade moodustamine tekitas rõõmsat elevust nii õpilaste kui ka õpetajate seas.

2 3

4 5

Millega rühmades tegeleti?

I kooliastme teemadeks olid: Mis on internet? Kuidas seda ohutult kasutada? Mis on küberkiusamine? Toimus koodijaht jms.
Algklassid vormistasid oma õpitu ka plakatiteks, igal rühmal oma. Need on nähtavad huvitöö ajaveebilehel: http://www.kolgahuvitoo.blogspot.com.ee/2015/10/algklasside-digipaeva-ruhmad-opetajad.html
Milliseid lehekülgi kasutati ja mõned pildid päevast on kättesaadavad algklasside ajaveebilehel: http://kolgakoolmarge.blogspot.com.ee/2015/10/projektipaev-koolikott-koju.html

II kooliastmes toimus töö neljas rühmas. Täideti viktoriini läbi Loquiz´i, teekonnast valmis pilt, nn GPS-kunsti töö; otsiti luuletuse rütmi ja viisistati seda; räägiti veebipolitsei tööst ja analüüsiti juhtumeid; arutleti autoriõigutest ja isiklikust ning avalikust ruumist. GPS-kunsti tööd asuvad siin: http://www.kolgahuvitoo.blogspot.com.ee/2015/10/projektipaev-koolikott-koju-opene-ruhm.html

III kooliastmes (samuti neljas rühmas) uuriti, õpiti ja näideldi, millised on itinutinduse stereotüübid; paigutati ajateljele loodusteaduste tähtsaimad inimesi; uuriti-ja-puuriti, kuidas interneti, pildi ja infoga on võimalik manipuleerida ning osaleti ja tehti ise digiradasid.
Reaalainete rühma ajajoone ja video leiab alljärgnevalt lingilt: http://www.kolgahuvitoo.blogspot.com.ee/2015/10/reaalainete-ruhma-tegemised-tanasel.html

Peale kolme tundi põhjalikku ja põnevat tööd saadi ühiselt, kogu kooliperega taas üleval saalis kokku ja räägiti ka teistele, mida keegi tegi. Mõned fotod:

7 8

9 10

Oli tavakoolipäevast erinev, põnev päev!
Head algavat sügisvaheaega!

Kolmas koolituspäev

Samsung Digipööre kolmas koolituspäev toimus neljapäeval, 10.sept. Pelgulinna Gümnaasiumis. Seekordsed koolituspäeva partnerid olid kõik projektis osalevad koolid ühekorraga (vaata osalevaid koole SIIT).
Kooli saabudes tervitasid meid kooli direktor Tõnu Piibur ja IT-arendusjuht Birgy Lorenz. Auditooriumisse jõudes tervitas kooli õppejuht Tiina Tiit.

Koolituspäeva avasid oma demotunniga 3.-4.klassi õpilased ja õp.Petri Asperk.

IMG_20150910_104938 IMG_20150910_104622

Seejärel tutvustati Pelgulinna kooli digipööret. (Pelgulinna Gümnaasium oli Digipöörde pilootkool 2014.aastal.) Koolitusel osalejad jagati rühmadesse ja iga rühmajuhendaja rääkis nii koolist kui oma ainest tulenevalt Pelgulinna kooli tööst Digipöörde valguses. Piltidel inimeseõpetuse tund 6.klassis.

IMG_20150910_112712 IMG_20150910_113242

Edasiseks jagunesid koolid pooleks. Kuus kooli liikus kuulama Hans Põldojat, kes rääkis digitaalsete õppematerjalide koostamisest ja ülejäänud kuus kooli jäid kuulama Mart Laanperet, kes rääkis seekord muutuste tagasisidestamisest, õpianalüütikast. Seejärel rühmad vahetusid.

IMG_20150910_124500 IMG_20150910_140431

IMG_20150910_145452 IMG_20150910_145718
Piltidel meie rühma DigiPeegel: mai 2015 ja nov.2015. Muutused…

Koolituspäeva lõpetas internetiohutuse alaste reeglite arutelu erinevate juhtumite näidetel rühmatöödega ja põgusalt räägiti E-safety Labeli taotlemisest koolile. Rühmatöid juhtis ja pani arutlema Birgy Lorenz.

Mõned fotod illustreerimaks kolmandat koolituspäeva ka päeva fotograafilt Oleg Harchenkolt /XOfoto.ee/

1 21285067072_40f60428fd_c

21303791761_7730a344d1_c 21303795261_5dd9b47d31_c

Digikool – kaks ühes

4. septembril toimus teine Kolga Kooli Digikool.

Digikooli planeerides võtsime eesmärgiks, et see oleks suunatud nii õpetajatele kui ka lapsevanematele. Kuna projekti on kaasatud ka hea partner Kolga Lasteaed, siis soovisime, et sügisese koolituse teemad oleksid huvipakkuvad lasteaiaõpetajatelegi.

Digikool oli jagatud kahte osasse – vastavalt toimumiskohale said ka ettekannete rõhuasetused.

Kolga Lasteaia saalis kõneles lasteaiaõpetajatele ning lapsevanematele meediakasvatusest Kristi Vinter (Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut). Kõlama jäi, et meediakasvatus on tänapäevase kirjaoskuse õpetamine. Informatsioon maailmast jõuab meieni nii tekstide kui ka piltide, helifailide, videote jms vahendusel. Oluline on, kuidas me neid tekste „loeme“? Kas ja kuidas hindame meedia objektiivsust?

WP_20150904_005

Kaire Kollom (Tallinna Ülikool, HTI) andis ülevaate tänaste alushariduse pedagoogide ettevalmistusest ning tõi näiteid, kuidas ITK vahendeid kasutada lasteaedades.

WP_20150904_007

Lühikese pausi ning väikse jalutuskäigu või autosõidu järgselt jätkus Digikool Kolga Kooli väikses saalis, kus videotervituse tegi kooli direktor Tõnu Valdma.

DSC_0273

Seejärel kõneles Kristi Vinter digikultuurist ning tulevikukoolist. Oma ettekandes tõi ta esile väljakutsed, millega õpetajad ning ka õpilased silmitsi seisavad. Õppija on muutunud ning seetõttu peaks muutuma ka kool.

DSC_0275Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog ja õpetaja Ingrid Maadvere jagas oma kooli kogemusi IKT rakendamisest aineõpetuse kaudu.

On heameel, et septembrikuu Digikoolist võtsid rohkearvuliselt osa nii Kolga kooli kui ka lasteaia õpetajad, samuti kolleegid naaberkoolidest ja -lasteaedadest. Huvilisi lapsevanemaid jagus kuulama nii lasteaeda kui ka kooli.

Teadmiste kontroll kohe uue õppeaasta esimeses tunnis

PicsArt_14413425678046.klass alustas kohe kontrolltööga – 20 küsimust eelmise õppeaasta kohta. Teadmiste kontroll toimus klassijuhatajatunnis. Küsimusteks olid: kus toimus esimene klassiõhtu, millises teatris ja millal käsime, millises projektis osalesime, kus matkasime, kus ekskursioonil käisime jms. Valikvastustega. Ja vastata oli vaja kiirelt!
Õigete ja kiirete vastustega sai esikoha Kerttu S. Palju õnne!
Toredat uut aastat!

Nutiseadmete kaardistus

Mai lõpus viisime Digipöörde projekti raames läbi nutiseadmete kaardistuse, millega soovisime saada selgemat pilti õpilaste tehnilisest valmidusest personaalsete seadmete kasutamise osas – kui paljudel on isiklik seade olemas ning kas neil on läbi seadme ka ligipääs mobiilsele internetile.

Tulemused on järgmised (klikka pildil täpsema graafiku avamiseks):

chart