Väätsa kooli õpetajad meil külas

Kolmapäeval, 18. novembril olid meil külas Väätsa Põhikooli direktor ning õpetajad. Külalised võttis vastu rõõmus hommikune laulutervitus mudilaskoorilt (juhendaja Krista Kukk).

Tutvustasime külalistele koolimaja ning oma Digipöörde tegemisi. Oli tore taaskohtumine, kus mõtte- ja kogemusevahetusi jagus terveks päevaks.

 

Digikool – kaks ühes

4. septembril toimus teine Kolga Kooli Digikool.

Digikooli planeerides võtsime eesmärgiks, et see oleks suunatud nii õpetajatele kui ka lapsevanematele. Kuna projekti on kaasatud ka hea partner Kolga Lasteaed, siis soovisime, et sügisese koolituse teemad oleksid huvipakkuvad lasteaiaõpetajatelegi.

Digikool oli jagatud kahte osasse – vastavalt toimumiskohale said ka ettekannete rõhuasetused.

Kolga Lasteaia saalis kõneles lasteaiaõpetajatele ning lapsevanematele meediakasvatusest Kristi Vinter (Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut). Kõlama jäi, et meediakasvatus on tänapäevase kirjaoskuse õpetamine. Informatsioon maailmast jõuab meieni nii tekstide kui ka piltide, helifailide, videote jms vahendusel. Oluline on, kuidas me neid tekste „loeme“? Kas ja kuidas hindame meedia objektiivsust?

WP_20150904_005

Kaire Kollom (Tallinna Ülikool, HTI) andis ülevaate tänaste alushariduse pedagoogide ettevalmistusest ning tõi näiteid, kuidas ITK vahendeid kasutada lasteaedades.

WP_20150904_007

Lühikese pausi ning väikse jalutuskäigu või autosõidu järgselt jätkus Digikool Kolga Kooli väikses saalis, kus videotervituse tegi kooli direktor Tõnu Valdma.

DSC_0273

Seejärel kõneles Kristi Vinter digikultuurist ning tulevikukoolist. Oma ettekandes tõi ta esile väljakutsed, millega õpetajad ning ka õpilased silmitsi seisavad. Õppija on muutunud ning seetõttu peaks muutuma ka kool.

DSC_0275Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog ja õpetaja Ingrid Maadvere jagas oma kooli kogemusi IKT rakendamisest aineõpetuse kaudu.

On heameel, et septembrikuu Digikoolist võtsid rohkearvuliselt osa nii Kolga kooli kui ka lasteaia õpetajad, samuti kolleegid naaberkoolidest ja -lasteaedadest. Huvilisi lapsevanemaid jagus kuulama nii lasteaeda kui ka kooli.

Kolga kool osaleb Pärandivaderite projektis

Kolga kooli väärtustab ümbritsevat looduskeskkonda ning kultuurimaastikku.

Seetõttu osaleme pilootprojektis “Pärandivaderid: koolinoored kultuuripärandit hoidmas”.

Koostöös Iisaka Lambakasvatus- ja käsitöötaluga võtame septembri keskel ette talgud. Meie eesmärgiks on 6.-8. klasside õpilastega puhastada Kahala hiiemetsa prügist ning korrastada muistsetel põldudel asuvaid kiviaedu, samuti ehitada juurde roigasaedu. Pärandivaderite projekti talgutega seoses tutvustab muinasajaga arheoloog Gurly Vedru.

Projekti kohta vaata lähemalt siit: http://ouesope.ee/parandivaderid/

Enne suve veel paras annus digipööret

Esmaspäeval, 15. juunil said Kolga kooli õpetajad kokku arvutiklassis, et üheskoos häälestuda digipöörde lainele.

Õppealajuhataja Nelle tutvustas Kolga kooli digipöörde projekti eesmärke ning nende seotust riiklikus õppekavas välja toodud üldpädevustega.

DSC_0387

Muljetavaldav ning inspireeriv oli õpetaja Priidu ettekanne, mille ta tegi oma magistritöö “Põhikooli õpilaste kaasamise võimalused töö- ja tehnoloogiaõpetuse digitaalse õppevara väljatöötamisel” põhjal. Sellest, millega õpilased tema tundides tegelevad, saab aimu tehnoloogiaõpetus blogist. Oleks vahva kui augustis teeks Priit õpetajatele näidistunni. Ehk siis praktika sellest, kuidas koostada lihtsat ja selgesõnalist õpilast inspireerivat ülesannet, kuidas praktikas konkreetne ülesanne sooritada ning see samaaegselt digitaalsete vahendite abil ka jäädvustada ning kaaslastele arusaadavas vormis vastav tööjuhend koostada. See oleks innustav algus uuele kooliaastale!

Seejärel said õpetajad tutvust sobitada Padleti veebitahvliga ning lisasid ühisele tahvlile suve ootuses helgeid ja suviseid mõtteid-pilte. Kel nutiseadet ei olnud, sai kasutada arvutit.

Digipöörde annus sai parasjagu just niisugune, et tekitas huvi ning andis mõtteid, kuidas suvest parimat koguda.

Kolga Kooli Digikool

27. mai õhtul alustas lastevanematele ja teistele huvilistele mõeldud Kolga Kooli Digikool. Esimesel kokkusaamisel tutvustasid kooli Digipöörde meeskonna liikmed Nelle Nurmela ja Priit Tammets kohalviibijatele Samsung Digipöörde projekti ning Kolga Kooli digiradade projekti eesmärke ja tegevusi. Räägiti sellest, mis on digipädevus.

Digikooli osalejad said aimu kooli varasematest digitegemistest QR-koodide vahendusel. Selleks tuli installida oma nutiseadmesse meelepärane koodilugeja ning asuda koode skännima. Mis koodide alt välja tuli? Erinevaid blogisid, loovtöid, küsimustikke, puslesid, rühmatööde esitlusi, jooksuradasid jms.

Seejärel tutvustas õpetaja Nelle Google konto võimalusi ning selgitas, kuidas neid õppetöös kasutatakse. Õpetaja Laura Pürjema viis Kahoot keskkonnas läbi hariva testi 5. klassi loodusõpetuse teemal “Läänemeri”, kus kõik oma teadmised proovile said panna. Ikka nutiseadme abil. Et tekkis hasart ja huvi, siis täiesti ekspromt jätkas samas keskkonnas 6. klassi õpilane Marko Parmas oma lõbusa testiga teemal “Niit”. See oli eriti lustlik mäng!

Kevadise Digikooli lõpuosas toimus mõttevahetus Kolga kooli Digipöörde teemadel. PicMonkey Collage

Siinkohal üleskutse kõigile lapsevanematele:

Kui Sul on teadmisi, oskusi või kogemusi digimaailmas, siis tule ja jaga neid kogu Kolga Kooliga!