Väätsa kooli õpetajad meil külas

Kolmapäeval, 18. novembril olid meil külas Väätsa Põhikooli direktor ning õpetajad. Külalised võttis vastu rõõmus hommikune laulutervitus mudilaskoorilt (juhendaja Krista Kukk).

Tutvustasime külalistele koolimaja ning oma Digipöörde tegemisi. Oli tore taaskohtumine, kus mõtte- ja kogemusevahetusi jagus terveks päevaks.

 

Digipeitus

7. klass läbis geograafias digitaalse raja mööda koolimaja. Google vormide baasil tehtud QR-koodid (http://goo.gl/UAsWxF) olid peidetud üle koolimaja ning igaühe juures tuli lahendada üks ülesanne, mis olid vajalikud lõpliku vastuse leidmisel. 45 minutit mõtlemist, arutlemist ja liikumist.

QR-koodide leidmiseks tuli natuke ajusid ragistada, kuna otsene viide puudus. Lisaks pidi mõnes kohas hea kaadri saamiseks lausa põrandal pikutama.

Ise tehtud füüsika

Septembrikuu teise poole loodusainete ja tööõpetuse tundides tegelesid seitsmendikud teadusprojektidega. Klass oli jagatud TeamUp programmiga (http://teamup.aalto.fi/) kolme rühma ning igale rühmale määrati valdkond, millega nad pidid kahe nädalaga valmis saama.
Esimese info said õpilased YouTube’i videote põhjal. Edasi pidid nad uurima selle kohta iseseisvalt õpikust ja internetist (teooria, ehitamise põhimõtted jm). Töö hinde moodustasid valmis ehitatud kaadervärk, teadusartikkel, video kogu protsessist ning hinnangu andmine enda ja kaaslaste panusele.

Kümme tundi tegutsemist andis lõpptulemuseks veeraketi, mustreid moodustava pendli ja ahelreaktsiooni kõikvõimalikest kättesaadavatest vahenditest.

Töö käigus õppisid lapsed eelkõige aja planeerimist ja rühmatööd, teistega arvestamist.

Sellise töö läbiviimisel on kõige keerulisem saada võrdselt tööle kõik õpilased. Kuigi rühmasiseselt oli töö jagatud, siis jäid mõned rohkem eemale.

Marko video pendli liikumisel tekkivatest mustritest (NB! jälgi ka varje)

Neljas koolituspäev

Samsung Digipööre neljas koolituspäev toimus kolmapäeval, 4.nov. taas Mektorys, Samsungi klassiruumis. Koolituspäeva partnerid olid Rapla Ühisgümnaasium, Ahtme Gümnaasium ja Lilleküla Gümnaasium.

IMG_20151104_105309
Seekordse koolituspäeva avas Kairit Tammets ettekandega digitaalse loo jutustamisest arengu analüüsi toetuseks.

Enne lõunasööki andsid Laura ja Ene intervjuu: mida kool on programmist õppinud; millised oskused on paranenud; milliseid teadmisi on saadud ja mida saavutatud tänu programmile.

Kai Pata rääkis andmete kogumisest ja tõlgendamisest Digipöörde mõju hindamiseks koolis.

IMG_20151104_144510
Marina Kurvits tutvustas Digipöörde tulemuste visualiseerimiseks erinevaid võimalusi. Läbi tegime ülesande infogr.am-lehe näitel.

a
Käimas on Digipöörde-projekti viimane kuu enne suurt finaali 1.detsebril Tallinnas.

Kolga Kooli Sõbrad

Head lapsevanemad,

Kolga Kool on ellu kutsunud liikumise Kolga Kooli Sõbrad, mille esimeseks vormiks on veebipõhine foorum ja meililist ühisteks aruteludeks kooliga seonduvatel teemadel. Eeskätt ootame nüüdsest teie ettepanekuid teemadel, kuidas saaksite panustada Kolga Kooli kooliellu nõu ja/või jõuga valdkondades, milles tunnete endid pädevatena.

Palume teil peale foorumiga liitumist postitada lühikirjeldus teemadest või oskustest.

https://groups.google.com/forum/#!forum/kolga-kooli-sobrad