Pikapäevarühmas tehti kunsti… ja ikka läbi nutiseadme :)

Tulime tagasi kevadel avastatud Quiveri- juurde (vt. http://quivervision.com/ ) ja pildid paberil ärkavad ellu. Õpilastele väga meeldib!

üks

üks1

üks2 Fotod: õp.Marge Laisaar

Vaata ka teisi pilte: http://kolgakoolmarge.blogspot.com.ee/2015/10/varvisime-ja-vaatasime-pikapaevaruhmas.html

Harry Potteri saaga 6. klassis

I veerand 6. klassi kirjanduses oli pühendatud Harry Potteri sarjale. Kevadel jagasin 7 osa õpilaste vahel vastavalt nende lugemusele ja lugemiskiirusele. Kõigepealt viisin läbi lugemiskontrolli (võisid kasutada raamatut), et tuletada meelde teose sündmused. Pärast seda koostasid õpilased ühistöö veebivahendeid kasutades esitluse loetud raamatu kohta, mille nad vistutasid oma ajaveebi ning mida nad pärast kaaslastele esitlesid.

Pärast esitlust tuli läbi viia kas viktoriin, test, ristsõna vms oma esitluse – üks esitlus on leitav siit: http://eleonorvaldmann.blogspot.com.ee/2015/09/harry-potter-ja-surma-vagised.html – kohta, et saada tagasisidet, kui palju raamatust meelde jäi ja aru saadi. (Täpsemad ülesanded on leitavad siit: http://opetajanelle.blogspot.com.ee/2015/09/harry-potteri-esitlus.html) Testimeetodina kasutati valdavalt Kahooti keskkonda.

Iga osa esitluse lõpus andsin tagasisidet, juhtisin tähelepanu mõnele punktile, mis jäi rääkimata, mõnda asja tuli täpsustada ja samuti tõime välja erinevused filmiga. Minu rolliks oli valdavalt tagasiside ja nõu andmine. Soovi korral korrigeerisin, kommenteerisin enne avaldamist esitlusi. Kusjuures need tööd, mis tegemise käigus said tagasisidet, olid paremad kui kommenteerimata tööd.

Digiprojektipäev “Koolikott koju”

I veerandi viimasel päeval ei olnudki tarvis koolikotti kaasa võtta! Piisas oma nutiseadmest, sest toimus meie kooli traditsiooniline projektipäev, seekord digiteemaline.

1.tunni ajal kogunes kogu kool üles saali päeva sissejuhatuseks. Rääkisime selle päeva eesmärkidest ja korraldusest ning saime teada, et järgmised kolm tundi tehakse tööd oma rühmas ja seejärel päeva lõpus, 5.tunni ajal kannavad rühmad oma õpitu ka teistele ette ja tutvustavad oma uusi oskusi, teadmisi või kogemusi õpitust.

Rühmad moodustasime kooliastmete kaupa, kasutades selleks arvuti abi TeamUp lehe kaudu. TeamUpi väikese puuduse (võimaldab moodustada rühmasid, mille suurus on maksimaalselt kuus liiget) lahendasime loosiõnne abil. Kõigepealt moodustas arvuti õpilastest rühmad (5-6 liiget), seejärel võtsid kooliastmes rühmatööd juhendavad õpetajad kaks loosimuna, kust leidsid oma rühmade numbrid. Nii saime töörühmad, kuhu mahtus 10-12 õpilast. Seesugune rühmade moodustamine tekitas rõõmsat elevust nii õpilaste kui ka õpetajate seas.

2 3

4 5

Millega rühmades tegeleti?

I kooliastme teemadeks olid: Mis on internet? Kuidas seda ohutult kasutada? Mis on küberkiusamine? Toimus koodijaht jms.
Algklassid vormistasid oma õpitu ka plakatiteks, igal rühmal oma. Need on nähtavad huvitöö ajaveebilehel: http://www.kolgahuvitoo.blogspot.com.ee/2015/10/algklasside-digipaeva-ruhmad-opetajad.html
Milliseid lehekülgi kasutati ja mõned pildid päevast on kättesaadavad algklasside ajaveebilehel: http://kolgakoolmarge.blogspot.com.ee/2015/10/projektipaev-koolikott-koju.html

II kooliastmes toimus töö neljas rühmas. Täideti viktoriini läbi Loquiz´i, teekonnast valmis pilt, nn GPS-kunsti töö; otsiti luuletuse rütmi ja viisistati seda; räägiti veebipolitsei tööst ja analüüsiti juhtumeid; arutleti autoriõigutest ja isiklikust ning avalikust ruumist. GPS-kunsti tööd asuvad siin: http://www.kolgahuvitoo.blogspot.com.ee/2015/10/projektipaev-koolikott-koju-opene-ruhm.html

III kooliastmes (samuti neljas rühmas) uuriti, õpiti ja näideldi, millised on itinutinduse stereotüübid; paigutati ajateljele loodusteaduste tähtsaimad inimesi; uuriti-ja-puuriti, kuidas interneti, pildi ja infoga on võimalik manipuleerida ning osaleti ja tehti ise digiradasid.
Reaalainete rühma ajajoone ja video leiab alljärgnevalt lingilt: http://www.kolgahuvitoo.blogspot.com.ee/2015/10/reaalainete-ruhma-tegemised-tanasel.html

Peale kolme tundi põhjalikku ja põnevat tööd saadi ühiselt, kogu kooliperega taas üleval saalis kokku ja räägiti ka teistele, mida keegi tegi. Mõned fotod:

7 8

9 10

Oli tavakoolipäevast erinev, põnev päev!
Head algavat sügisvaheaega!