Kolmas koolituspäev

Samsung Digipööre kolmas koolituspäev toimus neljapäeval, 10.sept. Pelgulinna Gümnaasiumis. Seekordsed koolituspäeva partnerid olid kõik projektis osalevad koolid ühekorraga (vaata osalevaid koole SIIT).
Kooli saabudes tervitasid meid kooli direktor Tõnu Piibur ja IT-arendusjuht Birgy Lorenz. Auditooriumisse jõudes tervitas kooli õppejuht Tiina Tiit.

Koolituspäeva avasid oma demotunniga 3.-4.klassi õpilased ja õp.Petri Asperk.

IMG_20150910_104938 IMG_20150910_104622

Seejärel tutvustati Pelgulinna kooli digipööret. (Pelgulinna Gümnaasium oli Digipöörde pilootkool 2014.aastal.) Koolitusel osalejad jagati rühmadesse ja iga rühmajuhendaja rääkis nii koolist kui oma ainest tulenevalt Pelgulinna kooli tööst Digipöörde valguses. Piltidel inimeseõpetuse tund 6.klassis.

IMG_20150910_112712 IMG_20150910_113242

Edasiseks jagunesid koolid pooleks. Kuus kooli liikus kuulama Hans Põldojat, kes rääkis digitaalsete õppematerjalide koostamisest ja ülejäänud kuus kooli jäid kuulama Mart Laanperet, kes rääkis seekord muutuste tagasisidestamisest, õpianalüütikast. Seejärel rühmad vahetusid.

IMG_20150910_124500 IMG_20150910_140431

IMG_20150910_145452 IMG_20150910_145718
Piltidel meie rühma DigiPeegel: mai 2015 ja nov.2015. Muutused…

Koolituspäeva lõpetas internetiohutuse alaste reeglite arutelu erinevate juhtumite näidetel rühmatöödega ja põgusalt räägiti E-safety Labeli taotlemisest koolile. Rühmatöid juhtis ja pani arutlema Birgy Lorenz.

Mõned fotod illustreerimaks kolmandat koolituspäeva ka päeva fotograafilt Oleg Harchenkolt /XOfoto.ee/

1 21285067072_40f60428fd_c

21303791761_7730a344d1_c 21303795261_5dd9b47d31_c

Digikool – kaks ühes

4. septembril toimus teine Kolga Kooli Digikool.

Digikooli planeerides võtsime eesmärgiks, et see oleks suunatud nii õpetajatele kui ka lapsevanematele. Kuna projekti on kaasatud ka hea partner Kolga Lasteaed, siis soovisime, et sügisese koolituse teemad oleksid huvipakkuvad lasteaiaõpetajatelegi.

Digikool oli jagatud kahte osasse – vastavalt toimumiskohale said ka ettekannete rõhuasetused.

Kolga Lasteaia saalis kõneles lasteaiaõpetajatele ning lapsevanematele meediakasvatusest Kristi Vinter (Tallinna Ülikool, Haridusteaduste instituut). Kõlama jäi, et meediakasvatus on tänapäevase kirjaoskuse õpetamine. Informatsioon maailmast jõuab meieni nii tekstide kui ka piltide, helifailide, videote jms vahendusel. Oluline on, kuidas me neid tekste „loeme“? Kas ja kuidas hindame meedia objektiivsust?

WP_20150904_005

Kaire Kollom (Tallinna Ülikool, HTI) andis ülevaate tänaste alushariduse pedagoogide ettevalmistusest ning tõi näiteid, kuidas ITK vahendeid kasutada lasteaedades.

WP_20150904_007

Lühikese pausi ning väikse jalutuskäigu või autosõidu järgselt jätkus Digikool Kolga Kooli väikses saalis, kus videotervituse tegi kooli direktor Tõnu Valdma.

DSC_0273

Seejärel kõneles Kristi Vinter digikultuurist ning tulevikukoolist. Oma ettekandes tõi ta esile väljakutsed, millega õpetajad ning ka õpilased silmitsi seisavad. Õppija on muutunud ning seetõttu peaks muutuma ka kool.

DSC_0275Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog ja õpetaja Ingrid Maadvere jagas oma kooli kogemusi IKT rakendamisest aineõpetuse kaudu.

On heameel, et septembrikuu Digikoolist võtsid rohkearvuliselt osa nii Kolga kooli kui ka lasteaia õpetajad, samuti kolleegid naaberkoolidest ja -lasteaedadest. Huvilisi lapsevanemaid jagus kuulama nii lasteaeda kui ka kooli.

Teadmiste kontroll kohe uue õppeaasta esimeses tunnis

PicsArt_14413425678046.klass alustas kohe kontrolltööga – 20 küsimust eelmise õppeaasta kohta. Teadmiste kontroll toimus klassijuhatajatunnis. Küsimusteks olid: kus toimus esimene klassiõhtu, millises teatris ja millal käsime, millises projektis osalesime, kus matkasime, kus ekskursioonil käisime jms. Valikvastustega. Ja vastata oli vaja kiirelt!
Õigete ja kiirete vastustega sai esikoha Kerttu S. Palju õnne!
Toredat uut aastat!