Enne suve veel paras annus digipööret

Esmaspäeval, 15. juunil said Kolga kooli õpetajad kokku arvutiklassis, et üheskoos häälestuda digipöörde lainele.

Õppealajuhataja Nelle tutvustas Kolga kooli digipöörde projekti eesmärke ning nende seotust riiklikus õppekavas välja toodud üldpädevustega.

DSC_0387

Muljetavaldav ning inspireeriv oli õpetaja Priidu ettekanne, mille ta tegi oma magistritöö “Põhikooli õpilaste kaasamise võimalused töö- ja tehnoloogiaõpetuse digitaalse õppevara väljatöötamisel” põhjal. Sellest, millega õpilased tema tundides tegelevad, saab aimu tehnoloogiaõpetus blogist. Oleks vahva kui augustis teeks Priit õpetajatele näidistunni. Ehk siis praktika sellest, kuidas koostada lihtsat ja selgesõnalist õpilast inspireerivat ülesannet, kuidas praktikas konkreetne ülesanne sooritada ning see samaaegselt digitaalsete vahendite abil ka jäädvustada ning kaaslastele arusaadavas vormis vastav tööjuhend koostada. See oleks innustav algus uuele kooliaastale!

Seejärel said õpetajad tutvust sobitada Padleti veebitahvliga ning lisasid ühisele tahvlile suve ootuses helgeid ja suviseid mõtteid-pilte. Kel nutiseadet ei olnud, sai kasutada arvutit.

Digipöörde annus sai parasjagu just niisugune, et tekitas huvi ning andis mõtteid, kuidas suvest parimat koguda.

Teine koolituspäev

Samsung Digipööre teine koolituspäev toimus reedel, 12.juunil Samsungi Akadeemias Mektorys. Seekordsel koolituspäeval osalesime koos Lilleküla Gümnaasiumi, Väätsa Põhikooli ja Rapla Ühisgümnaasiumiga.

DSCN6214 DSCN6194
Esimeseks teemaks oli “Virtuaalsed õpi- ja koostöökeskkonnad digipöörde kontekstis”, Terje Väljataga.

DSCN6179 DSCN6182
Rühmatöödena püüdsime kirja panna kõik oma võimalikud kasutatavad keskkonnad, st oma töövahendid (iga kooli kirjapandu ilmus padlet.com-i kasutades ekraanile, seejärel tegi iga kool sellest kujundatud tabeli.

DSCN6184 DSCN6186
Mitu pead on ikka mitu pead ja nii need parimad tööd sünnivad – koostöös.

keskkonnad projektijuhtimise-vahendite-kaardistus23
S
eejärel maitsev lõunasöök “Metsas” ja uueks teemaks “Learnmix: e-õpiku tulevikulahendused”, koolitajaks samuti Terje Väljataga. E-õpik peab olema nagu pizza tegemine – aluspõhi on kõikidel pizzadel üks, kuid peale saab iga tegija valida just endale kõige sobivamad koostisosad. Samamoodi peaks olema ka e-õpik: alus ehk professionaalne põhi on üks, kuid seda peaks olema võimalik endale sobivaks teha nii õpetajal kui õppijal, meil kõigil peaks olema võimalus kasutada seda töövahendina.
Taas rühmatöö – kuidas paika panna stsenaarium, kui palju keegi panustab, mida kasutab ja kas ja kui palju on võimalik seda täiendada ja taas kasutada.
DSCN6188 DSCN6190 DSCN6193 DSCN6197 DSCN6198 DSCN6199
Meie seekordsed osalejad 🙂
DSCN6201 DSCN6203
Rühmatöö ettekande sissejuhatuse tegi Nelle, töö kandis ette Laura.
Peale pausi kuulasime toredat ülevaadet Diana Veskimägilt – Pärnu Vanalinna Põhikoolilt (esimese aasta pilootkool). Diana rääkis kogu digipöörde projektiga seonduvast oma koolis. Oli väga põnev ja kasulik kuulamine. Ja loomulikult ka rühmatööna praktiline ülesanne: infopäev lastevanematele või kogukonnale – mis vormis, kuidas, kellele jne. Meie töö kandis ette Melika.
DSCN6222 DSCN6218
Viimaseks ettekandeks oli kohal Mart Laanpere. Mart andis kolm ülesannet:
1) intervjuu “Aktuaalsele Kaamerale” dets. 2015, peale Samsung Digipööre 2015 võitmist;
2) kirjutava meedia formaadis teade peale projekti võitmist ja
3) muutuste kaardistamine (digitaristu, pedagoogiline muutus ja juhtimise muutus).
(Video ja kirjauudis on avaldatud meie projekti koolituskeskkonnas.) Filmilõigu filmis Nelle, uudise esitasid Tuuli ja Melika. Kirjauudise kirjutasid Ene ja Marge. Saime oma tööülesandega hakkama, sest leidsime “rosina”, mis kõnetas.

Mardilt ka mõte järgmiseks töönädalaks: kindlasti pidada plaani, mida veel saab ja jõuab ära teha enne suvevaheaega!?

Oli taaskord põnev ja edasiviiv koolituspäev! Täname kokkutulnuid!

5.klassi matka fotojaht

5.klass matkas 1.juunil Leppojalt Jussi järvedele ja tagasi. Matkarada lookles mööda Väinjärvest, Suurjärvest, mööda Järvemäge üles Näkkide teele, sealt edasi Pikkjärve ja Linajärve kaldateid mööda Jussi nõmmele – Eesti suurimale kanarbikuväljale. Nõmmelt tagasi matkarajale ja Mustjärve äärde. Seekord jäi avastamata kuues järv – Kõverjärv. Ja olimegi taas tagasi Väinjärve ääres. (Pikemat postitust 5.klassi matkast saad lugeda huvitöö ajaveebilehe meie klassi leheküljelt: http://kolgahuvitoo.blogspot.com/p/viies-klass.html

Lisaks heale tujule ja matkaks vajalikele asjadele, oli soovitav matkale kaasa võtta ome nutiseade. Matkalised jagati paaridesse ja paari peale anti kolm fotojahi ülesannet. Leida ja pildistada:
1) paha lapse puu;
2) kes juhatab kuklaste väge;
3) looduse värvid.

Piltidest kollaaźi tegemiseks kasutasime Fotor-keskkonda: http://www.fotor.com/features/collage.html

kerttu ja catlyn
Kerttu S & Catlyni lahendus ülesandele: paha lapse puu ilma paharetita; kuklased ja värvid matkarajalt.

luana ja eleonor
Eleonor ja Luana leidsid, et looduse värvid (nr 3) – see olemegi MEIE; samuti on piltidel paha laps paha lapse puu otsas ja kuklaste juhataja.

taniel ja uku
Ja Tanieli ning Uku töö sai sellise väljundi oma paha lapse puu, kuklaste juhi ja värvidega.

Suurepärased matkalised, osales kogu klass. Matka korralduse eest täname Eleonori peret.