Kolga Kooli Digikool

27. mai õhtul alustas lastevanematele ja teistele huvilistele mõeldud Kolga Kooli Digikool. Esimesel kokkusaamisel tutvustasid kooli Digipöörde meeskonna liikmed Nelle Nurmela ja Priit Tammets kohalviibijatele Samsung Digipöörde projekti ning Kolga Kooli digiradade projekti eesmärke ja tegevusi. Räägiti sellest, mis on digipädevus.

Digikooli osalejad said aimu kooli varasematest digitegemistest QR-koodide vahendusel. Selleks tuli installida oma nutiseadmesse meelepärane koodilugeja ning asuda koode skännima. Mis koodide alt välja tuli? Erinevaid blogisid, loovtöid, küsimustikke, puslesid, rühmatööde esitlusi, jooksuradasid jms.

Seejärel tutvustas õpetaja Nelle Google konto võimalusi ning selgitas, kuidas neid õppetöös kasutatakse. Õpetaja Laura Pürjema viis Kahoot keskkonnas läbi hariva testi 5. klassi loodusõpetuse teemal “Läänemeri”, kus kõik oma teadmised proovile said panna. Ikka nutiseadme abil. Et tekkis hasart ja huvi, siis täiesti ekspromt jätkas samas keskkonnas 6. klassi õpilane Marko Parmas oma lõbusa testiga teemal “Niit”. See oli eriti lustlik mäng!

Kevadise Digikooli lõpuosas toimus mõttevahetus Kolga kooli Digipöörde teemadel. PicMonkey Collage

Siinkohal üleskutse kõigile lapsevanematele:

Kui Sul on teadmisi, oskusi või kogemusi digimaailmas, siis tule ja jaga neid kogu Kolga Kooliga!

Looduse dokfilmid

28. aprillist 18. maini koostas 7. klass geograafias filmikesi erinevate riikide kliima teemal.

Eesmärk oli koostada film erinevate riikide kliima kohta videotöötlusprogrammis Windows Movie Maker. Informatsiooni riigi üldandmete ja kliima kohta koguti Uus Maailma Atlasest (2010, Eomap), illustreerivad pildid otsiti internetist. Õpilased koostasid teksti ning lugesid selle oma videole peale.
Õpilastele sai antud suulised juhised, kuidas filmi koostada, kuid programmi pidid iseseisvalt tundma õppima.

Õpetajana tekitas kõige rohkem probleeme ajakavast kinni pidamine ning motivatsioon. Tehnilise poolega saadi hakkama rahuldavalt. Esimese korra kohta valmisid arvestatavad tööd. Edaspidi peaks ülesandeks olema videolõikude monteerimine, kuna see nõuab süvenemist ning täpsemate tööriistade kasutamist.

Näide valminud filmist, mille autoriks on Carmen:

Alustab Kolga Kooli Digikool

Järgmisel kolmapäeval, 27. mail kell 18.30 alustab Kolga Kooli Digikool.
Sihtrühmaks: lapsevanemad ja teised (täiskasvanud) huvilised, õpetajad
Esimesel kokkusaamisel tutvustame Kolga kooli Digipöörde projekti eesmärke ning tegevusi. Samuti katsetame mõningaid digivahendeid. Ootame lapsevanemaid osalema Kolga kooli Digipöörde projektis.
Digikooli viivad läbi projekti kooli korraldusmeeskonna liikmed. Planeeritav kestus ca 1,5 tundi.
Olete oodatud Kolga Kooli Digikooli!

Looduse mitu nägu

30. aprillil, 2015, esitasid 8. klassi õpilased algklassidele maailma loodusvööndeid. Kahekaupa tutvustati Power Pointi abil loodust poolustelt ekvaatorini.

Õpilased hindasid oma tegevust kõrgelt, olid rahul esitlusega ning sellega, et noorematele koolikaaslastele meeldis tund loodusvöönditest. Power Pointi esitluse koostamine oli osadele väga lihtne – vajalik informatsioon ning pildid leiti kergesti üles.

Vajakajäämiste osas märgiti ajast kinni pidamist. Kuna tegu oli paaristööga, siis tekkis omavahelisi vaidlusi, mida täpselt slaididesse lisada. Vaja olnuks suuremat eeltööd, eriti faktide osas, ning jutustamise harjutamist. Ühte rühma häiris olukord, kus ettevalmistuse ajal programm ei lasknud pilte üles laadida.

Õpetajana pean õnnestunuks seda, et kõik said koostada esitlust, kuigi sisu kvaliteet oli väga varieeruv. Ettekannete juures hakkas kõige rohkem silma asjaolu, et esinejad ei olnud oma valdkonda endale täielikult selgeks teinud. Mõni jäi oluliselt jänni. Teine probleemne valdkond oli piltide lisamine, kuna kopeeriti otse otsingumootori galeriist, mille tulemusel jäid esitluse pildid kehva kvaliteediga.